เชิญชมวีดิทัศน์ : กิจกรรมสายฟ้าแลบ พิชิตความจน
22 พฤษภาคม 2557ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างความสุข
27 ธันวาคม 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดศูนย์ OTOP
21 ธันวาคม 2556

ูภาพกิจกิจกรรมย้อนหลังอื่นๆ...

 ประชุมทีมโซนใต้
10 มกราคม 2556


รายการเล่าขานงานชุมชน
สถานีวิทยุ 101.5MHz

23 ธันวาคม 2556อบรมโปรแกรม จปฐ 2557
20 ธันวาคม 2556

ดูภาพกิจกิจกรรมย้อนหลังอื่นๆ..ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างความสุข
27 ธันวาคม 2556


ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามงาน K3
23 ธันวาคม 2556
อบรมโปรแกรม จปฐ 2557
19 ธันวาคม 2556

ดูภาพกิจกิจกรรมย้อนหลังอื่นๆ..


 
(๑) (๒) (๓) (๔)
(๑) (๒) (๓) (๔)
(๑) (๒) (๓)
(๑) (๒) (๓) (๔)
(๑) (๒) (๓) (๔)(๑) (๒)(๓)(๔)(๕)
(๑) (๒) (๓)
(๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)(๑๑) (๑๒) (๑๓)
(๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙)
(1) (2)(3)(4) กอ.รมน.จ.ว.เชียงใหม่
โหลดกระดี่ได้น้ำ เล่มที่๑ โหลดกระดี่ได้น้ำ เล่มที่๒ โหลดกระดี่ได้น้ำ เล่มที่๓
>