นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอหางดง
อำเภอสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวภัทราพร  ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมงานพัฒนาชุมชน นำโดยนายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ผู้นำ อช. เครือข่ายพัฒนาชุมชน ในการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สาธิตภูมิปัญญาการทำขนมจอก (ขนมเทียน) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและการจำหน่ายสิน OTOP  ณ วัดปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว : ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  

16 January 2018 / 12:39 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน