ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่อาย
อำเภอแม่อาย
อำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่2/2562

  ▶️วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วย นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ▶️โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภีเป็นประธาน ▶️เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และโครงการประเภทเงินอุดหนุน เพื่อให้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ▶️ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ #พช.เชียงใหม่ ทีมประชาสัมพันธ์ #สพอ.สารภี รายงาน

18 February 2019 / 10:52 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน