นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมประเด็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดคย็องกี สาธารณรัฐเกาหลี และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายอภิวัฒน์  ธีระวา [...]

25 เมษายน 2560 / 09:26 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ มอบแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น. นายอภิวัฒน์  ธีระวา [...]

25 เมษายน 2560 / 07:32 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน