นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก อ.หนองแซง จ.สระบุรี

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาก อ.หนองแซง จ.สระบุรี วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP อำเภอสันป่าตอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ในการศึกษาดูงาน กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านกิ่วแลน้อยและศูนย์ผลิตตุ๊กตา อ.สันป่าตอง โดยการศึกษาดูงานมีผู้ศึกษาดูงานประกอบไปด้วย แกนนำหมู่บ้านจำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ณ กลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม และศูนย์ตุ๊กตาเชียงใหม่ บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  

23 March 2018 / 15:53 น.

อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม  2561 นายมนูญ  เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอสันป่าตอง  เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรี ในด้านการส่งเสริมอาชีพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  รวมถึงได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2651 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่    

22 March 2018 / 10:32 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน