สรุปกิจกรรมเด่นประจำเดือน

 

 

 

 

สรุปการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561

 

สรุปงานเดือนธันวาคม 2561

 

สรุปงานเดือนมกราคม 2562

 

 

สรุปงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปกิจกรรมเด่นของอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง นำเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว และบ้านแม่ข่องกลาง ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯทั้งสองหมู่บ้าน และแผนการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

 

 

สกู๊ปพิเศษเดือนมีนาคม 2562

 

สรุปกิจกรรมประจำเดือนเมษยน 2562

 

 

สรุปกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สรุปกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิดีทัศน์สรุปกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำดือนเมษายน 2562

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

 

นำเสนอกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อำเภอแม่แจ่ม

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ที่ Facebook Fanpage พช เชียงใหม่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)