โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี ธินนท์ หนก.ยุทธศาสตรฯ และนักวิชาการจังหวัดร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอหางดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง ร่วมจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าสัมมาชีพชุมชน จัดคลินิคกองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ประชาชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)