สระเกล้าดำหัวผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16 และพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้า ดำหัว นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีพัฒนาการอำเภอจากทั้ง 3 โซนอำเภอ / เจ้าหน้าที่ในสังกัด เครือข่ายองค์กรกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นตามแบบอย่างประเพณีไทย ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัด หมู่บ้านข้าราชการ 700 ปีเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)