สระเกล้า ดำหัว ข้าราชการบำนาญ ผู้สืบสานงาน พช.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้า ดำหัว ข้าราชการบำนาญ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการแสดงความเคารพต่อข้าราชการบำนาญผู้สืบสานงาน พช.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)