สระเกล้า ดำหัว ท่านขวัญชัย และคุณนายสุชาดา วงศ์นิติกร อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 20.00 น.
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และทีมงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสระเกล้า ดำหัว
ขอพร ท่านขวัญชัย และ คุณนายสุชาดา วงศ์นิติกร อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองวันสงกรานต์
ณ บ้านพัก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)