กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2)

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) และ นางศรีพรรณ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอป และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี 25 อำเภอ การประกวดปลูกผักในภาชนะ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การแสดงทางวัฒนธรรมขององค์กรสตรี และบูธจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) โดยชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

(Visited 1 times, 1 visits today)