ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)