พิธีปิด กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ( ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 )

พิธีปิด กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
( ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 )

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่อำเภอที่ชนะการประกวดใน กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ( ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 ) ร่วมกันกับ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการมอบโล่ห์และเกียรติบัตร จาก การประกวด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี 25 อำเภอ รางวัลชนะเลิก ได้แก่ อำเภอ พร้าว , การประกวดปลูกผักในภาชนะ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ดอยหล่อ และ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอ ดอยสะเก็ด นับกว่า กิจกรรม ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 นี้ ประสบความสำเร็จ ด้วยยอดข่าวสินค้ากลุ่มสตรี/โอทอปจังหวัดเชียงใหม่ ที่มากทะลุเป้า พร้อมกับความสุช สนุกสนาน สร้างประทับใจผู้มาร่วมงานโดยทั่วกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)