พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
วันที่ 29 สค. 2560
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่นายอำเภอเป็นผู้แทนในการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 26 แห่ง จาก 25 อำเภอ รวมกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น จำนวน 505 หมู่บ้าน/ชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)