“มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.- 3 ก.ย.2560

“มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.- 3 ก.ย.2560

กิจกรรม : การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

เช้าวันนี้ (30 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ สีวาโย หนก.สารสนเทศฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และพิธีลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่กับ สปป.ลาว จีน กัมพูชา และจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวนผู้ประกอบการ 33 ราย ในการจัดงาน “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และเเม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)