พิธีเปิด “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1”

พิธีเปิด “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1”
เย็นวันนี้ (30 ส.ค.60) เวลา 17.30 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
“มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1” งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เปิดประตูสู่ล้านนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และเเม่ฮ่องสอน) โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการนี้ น.ส.ประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ ภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 100 ราย โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและกิจกรรมการแสดงจากนักร้องนักแสดงและกิจกรรมนาทีทอง ฯลฯ ทุกวัน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 ส.ค.- 3 ก.ย.2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)