พช เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น.
นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)