พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่”บ้านต้นไม้”เข้าร่วมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่”บ้านต้นไม้”เข้าร่วมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิญญู บุญสุวรรณ ,นายศวัส ศรียะ ,และ นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (2วัน 1คืน) บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว , นายบุญเลิศ ศิริปัญญาง ผู้ใหญ่บ้านแม่แมะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับฯ และร่วมกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ,การสาธิตคั่วใบชา ,พักค้างบ้านต้นไม้,ท่องเที่ยวชมวิถึวิตชุมชน ฯลฯ เพื่อกำหนดรูปแบบโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวตรงตามต้องการด้านการตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)