พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ “บ้านต้นไม้” เข้าร่วมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที “บ้านต้นไม้” เข้าร่วมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิญญู บุญสุวรรณ ,นายศวัส ศรียะ ,และ นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทดลองโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (2วัน 1คืน) บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว , นายบุญเลิศ ศิริปัญญา ผู้ใหญ่บ้านแม่แมะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับฯ และร่วมกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ,การสาธิตคั่วใบชา ,พักค้างบ้านต้นไม้,ท่องเที่ยวชมวิถึวิตชุมชน ฯลฯ เพื่อกำหนดรูปแบบโปรแกรมชุมชนท่องเที่ยวตรงตามต้องการด้านการตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)