“กาดท่าจวน” ตลาดเล็กๆข้างจวนผู้ว่าฯเชียงใหม่

“กาดท่าจวน” ตลาดเล็กๆข้างจวนผู้ว่าฯเชียงใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2562

นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชม “กาดท่าจวน” ตลาดเล็กๆข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนศรีดอนชัย ได้กำหนดดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน สใตล์ “กาดหมั่ว ” ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจำหน่ายสินค้าจากชุมชน อาหารพื้นเมือง ส้มตำ อาหารปิ้ง-ย่าง โดยเปิดตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. ทุกวัน เว้น วันเสาร์และอาทิตย์ “กาดท่าจวน” แห่งนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีดำริให้จัดเป็นตลาดสินค้าชุมชนโดยแท้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ สำหรับวันที่ 9 เมษายน 2562 มีหน่วยงาน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้สาธิตและสอนการประดิษฐ์ตุงพื้นเมืองให้กับผู้สนใจ และนำดนตรีมาขับกล่อมให้กับผู้ที่มาเดินชมและซื้อสินค้าอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเลือกสินค้า อาหารชุมชน บรรยากาศเย็นสบายนั่งริมน้ำปิง ได้ทุกวัน

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)