พช เชียงใหม่จัดงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ตามดครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

วันที่ 10 เมษายน 2562

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง”กิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด และมอบรางวัลการประกวดร้านค้าและการแต่งกายพื้นเมืองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการสรงน้ำพระประจำวันเกิด การก่อเจดีย์ทราย การประกวดร้านค้า การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง “แม่ญิง” และ “ป้อจาย” การจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์การลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติกและโฟม ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ในการนี้ ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถือโอกาสรดน้ำดำหัวขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)