การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม่

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับจังหวัด)

เป็นวันแรก ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาส่งเข้าสมัครคัดสรรฯ ซึ่งได้กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2562 และจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครคัดสรรและให้ค่าคะแนน ส่วน ก. และ ส่วน ข. ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (5 ประเภท) ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)