พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์)

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)