ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าเฝ้ารับพระราชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2562 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 และพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด พระราชทานพระดำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้ารับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จำนวน 28 หมู่บ้าน/ชุมชน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชมุชน นำมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)