การประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Systern)

การประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Systern)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Systern) โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)