เชียงใหม่ ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เชียงใหม่ ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานกำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและะเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานตลอดจนสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ข้าราชการทราบแนวทางดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้น 5) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)