พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย ตอน “โครงการแก้จน คนเชียงใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” (NBT เชียงใหม่)

พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย ตอน “โครงการแก้จน คนเชียงใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” (NBT เชียงใหม่)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น.

นายอาทร  พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย  ตอน “โครงการแก้จน คนเชียงใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” กับพิธีกร นายเอกณรินทร์ ใจมะโน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทุกท่านสามารถรับชม : รายการความสุขประเทศไทย ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 เวลา 10.30 – 11.00 น. และ จานดาวเทียม PSI ช่อง 267 เวลา13.30 – 14.00น.

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน ///

(Visited 1 times, 1 visits today)