พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนใต้ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แจ่ม

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนใต้ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่แจ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม โดยมี นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้

1) การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% จังหวัดเชียงใหม่ และ “โคกหนองนาโมเดล” บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
2) การออกแบบ “ผ้าทอพื้นเมือง”กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม
3) โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา (OTOP Backstreet Academy) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
4) “ผ้าตีนจกแม่แจ่ม” ชุติมันต์ กรรณิกา (แม่หลวงยอด) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
5) ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าตีนจก บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
6) “นาขั้นบันได” บ้านป่าบงเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันได ต้นข้าวโพด และมีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขาปกากะญอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพที่ชอบเก็บภาพความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาและป่าไม้ ในยามเช้าจะได้พบกับทะเลหมอกและแสงอุ่นยามเช้า และในช่วงเย็นสามารถชมพระอาทิตย์และแสงยามเย็นที่สวยงาม ลอดผ่านก้อนเมฆมากระทบกับหุบเขาที่เรียงรายการสลับซับซ้อนเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก ในช่วงต้นเดือน กันยายน ปลาย ตุลาคม นาข้าวที่บ้านป่าบงเปียงจะเป็นสีเขียว และเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน นาข้าวจะให้สีเหลืองทองงดงาม และถือว่าเป็นทุ่งนาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)