พช เชียงใหม่ พบปะชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โดยได้พบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน อช. และสมาชิกชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ นำโดย นายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)