จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่รอบคลองแม่ข่า

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)