พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ปีที่ 20 ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 20 ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว นำโดย นายฐาปนะ สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และนักเรียน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)