กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) โดยมี หัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่(ข่วงสันกำแพง) และเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายหรวน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ซึ่งมีกำหนดการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับจังหวัดเชียงใหม่ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว และมีกำหนดศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่(นายอาทร พิมชะนก) ได้ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่าย OTOP เพื่อหารือเตรียมความในการต้อนผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ อีกด้วย

///ทีมงานสารสนเทศ  พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)