การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญในเทศการปีใหม่” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาในการมอบความสุขด้วยการมอบของขวัญ ของที่ระลึก ให้แก่กันและกัน หรือมอบให้แก่บุคคลที่รัก เคารพนับถือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้นและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชนบท ซึ่งส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก และเพื่อเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำนโยบายดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยแปลงสู่การปฏิบัติ โดยประสานงานกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระเช้าของขวัญ กี๊ฟเซ็ต หรือเป็นรายชิ้น

ประเภทกระเช้าของขวัญ ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. อาหาร
2. เครื่องดื่ม
3. ผ้า เครื่องแต่งกาย
4. ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยทุกท่านสามารถเลือกซื้อ ประเภทสินค้า และขนาด ได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5333 0100 และ 090-321-6687 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.OTOPChiangmai.com หรือประสานไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5311 2647 -8 หรือ นางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.099-362-6196 หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)