พช เชียงใหม่ Morning Brief การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 1)

พช เชียงใหม่ Morning Brief การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 1)

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ Morning Brief การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ครั้งที่ 1) โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแผนกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่จะดำเนินการในสัปดาห์นี้ต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)