พช.เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายโอทอป จัดกิจกรรม “OTOP เชียงใหม่ ร่วมใจสู้ภัย COVID 19″

พช.เชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายโอทอป จัดกิจกรรม “OTOP เชียงใหม่ ร่วมใจสู้ภัย COVID 19″

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมจัดกิจกรรม“OTOP เชียงใหม่ ร่วมใจสู้ภัย COVID 19″ โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการชำนาญการ นายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่ายโอทอป และคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมรวมพลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมแรง ร่วมใจ บริจาคแมส เจลล้างมือ และเงิน (จัดซื้อแมส /เจลล้างมือ) เพื่อนำมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานที่ต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้กำหนดดำเนินการ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

(1) บริจาคเงิน : เข้าบัญชี “เครือข่ายโอทอปจังหวัด” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 985-6833760
(2) บริจาคแมส เจลล้างมือ : นำส่งได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)