พช.เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ “พจ.ลำพูน (คนใหม่)”

พช.เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ “พจ.ลำพูน (คนใหม่)”

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้รับแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง “พัฒนาการจังหวัดลำพูน” (ผู้อำนวยการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ซึ่งกรมฯได้กำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่ง ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///สารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)