พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563” โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนแทศ พช.เชียงใหม่ :รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)