ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562