ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ เปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน