ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์