ข่าวประชาสัมพันธ์

พช เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เปิด “ตลาดน้ำ@สันทราย” กิจกรรมตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรม “กาดฮิมน้ำ@สันทราย” ตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน