ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.เชียงใหม่ จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริการจัดการ ภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว