ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เยี่ยมชม กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน” บ้านเหมืองกุง หมู่ 8 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และ “ บ้านกิ่วแลน้อย” อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup)

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560