อำเภอเมืองเชียงใหม่

โครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่      ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 3
อำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP บ้านดอยปุย ม.11ศึกษาดูงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

9 สิงหาคม 2561(วันที่ 3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินโครงการพัฒนาศักพภาพกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จ.เชียงใหม่ ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP บ้านดอยปุย ม.11ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ.วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี(พัฒนาผลิตภัณฑ์) ดอยปุย ม.11ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

8 สิงหาคม 2561(วันที่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินโครงการพัฒนาศักพภาพกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการ กลุ่มผูู้ผลิต,กลุ่มผู้ประกอบการotop บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การเดน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางธัญธิตา วชิราวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักพภาพกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จ.เชียงใหม่บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับมอบนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการฯ ณ โรงแรมฮอลิเดย การเดน อ.เมืองเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบ ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู  หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน  และบ้านแม่บวนใต้  หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่    โดย นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพฯ ออกแบบสินค้าของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าด้านวัฒนธรรมและอาหาร เพื่อเป็นการการยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพให้ขายได้ โดยอบรม จำนวน 2 วัน และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 วัน  ที่บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นเปา  และ  ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
อำเภอแม่ริม

“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”บ้านท่าไคร้

“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” วันที่ 17 สิงหาคม 2561 : อำเภอแม่ริม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมทีมอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ชุมชนของหมู่บ้าน
อำเภอสันทราย

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสันทราย เข้าร่วมงาน “ เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย “

การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอสันทราย เข้าร่วมงาน “ เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย “  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวนิลตระการ อมาตยกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสันทราย มอบหมายให้ นางศุทธาดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงาน OTOP จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ในอำเภอสันทราย เพื่อเข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “ เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย “ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน พศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
Page 1 of 13012345...102030...Last »