อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.อำเภเมืองเชียงใหม่จัดประชุมประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPอ.เมืองเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรชลี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาOTOP จัดทำแผนการตลาด จัดจำหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่ายOTOPอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
อำเภอดอยสะเก็ด

" โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ " อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรม" โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ "  โดยมี นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดโครงการ  ร่วมกับจิตอาสาอำเภอดอยสะเก็ด ทำความสะอาด ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   [video width="960" height="540" mp4="http://district.cdd.go.th/doisaket/wp-content/uploads/sites/166/2018/10/51738.t.mp4"][/video]
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

18 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำ/กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน/และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในบ้านดอยปุย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านดอยปุย ม.11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมขับเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่

11ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พชอ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ ในการนี้นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ ณ วัดป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สพอ.สันทราย ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ ณ วัดป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อความสมานฉันท์และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ที่จัดขึ้นวัดป่าลาน ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนี้ นางวนิดาด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย ได้นำทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสอนการพับใบเตยและประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่ประชาชรในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนครั้งนี้
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพียงแสกน QR Code

Oสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวน สตรี ทุกท่าน เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี " เพื่อสิทธิและผลประโยชน์มากมาย ที่ คู่ควรแก่ผู้หญิงทุกคน เพียงเข้ากรอกข้อมูลสมัคร ผ่านเว็บไซด์ www.womenfund.in.th/ หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากกฎ เพื่อใ้ห้ข้อมูลและยืนยันการสมัคร พร้อมทราบรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ดีๆเพื่อสตรี
อำเภอสารภี

13 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561: เวลา 07.00-09.30. น. นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย การนี้มีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Page 1 of 10912345...102030...Last »