อำเภอสันป่าตอง

ร่วมศึกษาดูงานการแปรรูปลำไยอบเนื้อสีทอง กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง บ้านสันป่าเหียง จ.ลำพูน

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดยนางจันทรัตน์  โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนายยงยุทธ หวันชัยศรี ผู้ใหญ่บ้านแม่ข่องกลาง  ม. 9 ต.แม่ก๊า ทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชนบ้านร้องขุด นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านแม่ข่องกลาง จำนวน 26 ครัวเรือน ไปศึกษาดูงานวิธีการแประรูปลำไยอบเนื้อสีทอง ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปลำไยเนื้อสีทอง  บ้านสันป่าเหียง  หมู่ที่ 2 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นางยุพิน คำจิแจ่ม ประธานกลุ่ม  เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยมีนางจินดา  จำปา นักวิชาการเกษตรประจำตำบลแม่ก๊า พร้อมด้วย นายวัฒนา ปัญญาเตมีย์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร อบต. แม่ก๊า ร่วมไปศึกษาดูงานในครั้งนีด้วย   ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันป่าตอง

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา บ้านท่านกาน

“หมู่บ้านน่าแอ่ว ... ต้นแบบแนวย้อนยุคชวนเรียนรู้ทุกกิจกรรมลงมือทำด้วยตนเองต้องไปที่เวียงท่ากาน” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพัชรี แก้วสว่าง นักวิชาชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา “โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่”   ณ บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
อำเภอดอยสะเก็ด

พช.ดอยสะเก็ดและOTOPดอยสะเก็ดร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมจัดร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42  และในโอกาสนี้ ได้ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ในโอกาสเยี่ยมชมร้านและของดีอำเภอดอยสะเก็ด โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสวนบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย

การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 2/2561

การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (09.30) นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย ในการนี้ นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย นำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด คือ นายสุรพล อุปพันธ์ และ นางสาวจิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งย้ายเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอสันทราย เข้าร่วมในการประชุมเพื่อรายงานตัวต่อที่ประชุม โดยมีข้าราชการในสังกัดย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอหางดง 1 ราย คือ นางสาวประภาพร ปัญญาหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย ร่วมกิจกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42

สพอ.สันทราย ร่วมกิจกรรมการตัดสินการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. บรรยากาศการตัดสินการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จัดระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนี้ นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดและเครือข่ายโอทอปอำเภอสันทราย ได้ร่วมกันตกแต่งบูธอำเภอสันทรายเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งภูมิทัศน์ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย
อำเภอสันป่าตอง

พิธีเปิดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด“หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีรวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม กล่าวรายงาน ในการนี้ นายมนูญ เชื้ออินต๊ะพัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP ได้ร่วมออกร้านจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอสันป่าตอง และได้เข้ารับรางวัลชมเชย จากการประกวดการตกแต่งร้าน ฯ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภันฑ์ชุมชนอำเภอสันป่าตอง ในมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP  อำเภอสันป่าตอง ร่วมให้การต้อนรับนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและผลิตภันฑ์ชุมชนของดีอำเภอสันป่าตอง ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด“หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”  ณ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง พร้อมด้วยเครือข่าย OTOPร่วมจัดนิทรรศการและผลิตภันฑ์ชุมชนของดีอำเภอสันป่าตอง ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอนำทีม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่าย OTOP  อำเภอสันป่าตอง ร่วมจัดนิทรรศการและผลิตภันฑ์ชุมชนของดีอำเภอสันป่าตอง ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด“หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”  ณ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด     
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 2/2561 ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า  ได้มอบหมายให้นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุนชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
Page 10 of 164« First...89101112...203040...Last »