อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ด ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าสักงาม ม.1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด (กิจกรรม 1.1.2 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ) 
อำเภอฮอด

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดนาฟ่อน ม.4 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด โดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้นายพิทักษ์  ออดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 10 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีการสาธิตการ การทำน้ำยาล้างจาน แล้วแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   หน้าแรก บริการของเรา  ภาพกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ย
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่"บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" ในการนี้ นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ได้ชี้แจงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่ ราษฎร ผู้นำ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ้านแม่บวนใต้ เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ และมอบหมายบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ได้แก่นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางนิตยา  ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมงานบริการประชาชน ให้คำปรึกษาด้านงานพัฒนาชุมชน และได้ทำกิจกรรมด้านการลดรายจ่าย สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน บริการแก่ราษฎรผู้มาร่วมรับบริการ ณ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

การติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน
นายศวัส ศรียะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
อำเภอสันทราย

การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2561 สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอสันทราย จัดการประชุมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีนางสาวนิลตระการ อมาตยกุล นักวิชาการ พัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาแทนพัฒนาการอำเภอสันทราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและชี้แจงข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมวางแผนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561 เพื่อจะขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

การติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นายศวัส ศรียะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง
อำเภอดอยสะเก็ด

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30. น. นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด มอบหมายให้ นางสาววันใหม่ สรรพศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 2 ออไรซันวิลเลจแอนด์สปารีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม   
อำเภอแม่แตง

ขออาลัยด้วยใจยิ่ง

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ร่วมเดินทางเข้าพื้นที่บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายบุญทรัพย์  เชื้ออินทร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่เลา และมอบพวงหรีดแก่ญาติผู้วายชนน์
Page 2 of 14112345...102030...Last »