อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ พ่ออุ้ยแดง จันทร์ชื่น อายุ 85 ปี บิดาของนางจีรภา จันทร์ชื่น (ผู้นำ อช.) ตำบลบ้านโป่ง โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว นำพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของ พ่ออุ้ยแดง  จันทร์ชื่น อายุ 85 ปี บิดาของนางจีรภา จันทร์ชื่น (ผู้นำ อช.) ตำบลบ้านโป่ง โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ  ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เข้าสระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายทรังศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากนายอำเภอฯ ณ บ้านพักนายอำเภอพร้าว

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว , และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว เข้าสระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายทรังศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากนายอำเภอฯ ณ บ้านพักนายอำเภอพร้าว
อำเภอพร้าว

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2
อำเภอพร้าว

ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว สระเกล้าดำหัว เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมรับพรอันเป็นมงคลจากพัฒนาการอำเภอฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพร้าว
อำเภอแม่ริม

ดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมือง พอ.แม่ริม

วันที่ 18 เมษายน 2561 : ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม, เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.แม่ริม และเครือข่าย OTOP อำเภอแม่ริม เข้ารดน้ำ ดำหัวและขอพรจาก นายสุประดิษฐ์  ไชยวงศ์  พัฒนาการอำเภอแม่ริม เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม
อำเภอแม่ริม

สระเกล้าดำหัว นายอำเภอแม่ริม

วันที่ 18 เมษายน 2561 : นายสุประดิษฐ์  ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ,เครือข่าย OTOP อำเภอแม่ริม และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแม่ริม เข้าสระเกล้าดำหัว และขอพรจาก นายชัยแสง  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  นายอำเภอแม่ริม  ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
อำเภอเชียงดาว

ผู้นำอช. และกลุ่มแม่บ้าน อำเภอเชียงดาว เข้ารดน้ำดำหัวขอพร

17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ?? ตัวแทนคณะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอเชียงดาว และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านฯ เข้าขอพร และรดน้ำดำหัว นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองล้านนา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรนายอำเภอ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 17 เมษายน 2561 (09.30น.) นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าพบเพื่อ รดน้ำดำหัวและขอพร จาก นาย อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย ตามประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบกระเช้าดำหัว โดย นายอำเภอสันทรายได้กล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทุกคน
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันป่าตอง เนื่องในประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสันป่าตอง เนื่องในประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง   วันที่ 16 เมษายน 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสันป่าตอง ร่วมสระเกล้าดำหัวเนื่องในประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง  พร้อมด้วยนายณพคุณ สุวรรณฤทธิ์ ปลัดอาวุโส นายเทียมทัน ปัญญา ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง และนายคำมูล กันทา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันป่าตอง ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Page 20 of 141« First...10...1819202122...304050...Last »