อำเภอฝาง

อำเภอฝาง ขอประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถี

กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง  ได้มีการดำเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOp นวัตวิถี บ้านแม่ศูนย์น้อย โครการOtop นวัตวิถี  
อำเภอดอยสะเก็ด

สพอ.ดอยสะเก็ด ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศพช.ลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ติดตามความก้าวหน้าบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561: เวลา 09.30 น. นางสุรีย์อพร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด และนางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ,นายเอกฉัตรกันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางอรุณศรี เดชะเทศ และ นายณัฐณิช รักขติวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศพช.ลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ติดตามความก้าวหน้าบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศแผนอ.ดอยสะเก็ด11072018092544
อำเภอแม่แตง

ต้อนรับทีมงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถี

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถี" ประจำงบประมาณ 2561 จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านแม่เลา ม.5 ต.ป่าแป๋ และบ้านเมืองกื๊ด ม.1 ต.กื๊ดช้าง
อำเภอแม่แตง

ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2561

นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อชี้แจงข้อราชการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำไตรมาส 4 และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมปัญหา/อุปสรรค ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง
อำเภอแม่แตง

โครงการ "สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้" เวทีที่ 4

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง มอบหมายให้นางฐานิตย์  บุญสนอง พัฒนากรประจำตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่บ้านแม่เลา หมู่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ"สำนึกดี แผนดี บริหารจัดการหนี้ได้" เวทีที่ 4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
อำเภอฮอด

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี แผนจัดซื้อจัดจ้าง10072018160422  
อำเภอสันทราย

การติดตามงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายของผู้ตรวจราชการและคณะทำงาน ศปน. ศพช. ประจำเดือน มิถุนายน 2561

การติดตามงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทรายของผู้ตรวจราชการและคณะทำงาน ศปน. ศพช. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ( 13.00 น. ) นางสาวนิลตระการ อมาตยกุล นักวิชาการ พัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาแทนพัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และผู้ใหญ่บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 ต.แม่แฝก เข้าร่วมรับการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการและคณะทำงาน ศปน. ศพช. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 จาก นางอรุณศรี เดชะเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ , นายธณัฏนิษ รักขติวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริม สพจ.เชียงใหม่ ในประเด็นการดำเนินงาน ความก้าวหน้า และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศพช.ลำปาง ติดตาม OTOP นวัตวิถี อ.แม่ริม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561: เวลา 09.00 น. นายสุประดิษฐ์  ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และนายสุดใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ,น.ส.ทักษนันท์  แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางอรุณศรี เดชะเทศ และ นายณัฐณิช รักขติวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศพช.ลำปาง พร้อมทั้งให้ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ติดตามความก้าวหน้าบ้านท่าไคร้ ม.2 ต.แม่สา และบ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว ในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์รัตนธรรมพิเนต วัดท่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
Page 3 of 14112345...102030...Last »