อำเภอสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการของดี 25 อำเภอ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการของดี 25 อำเภอ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561   วันที่ 28 ธันวาคม 2560   นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวดและเยี่ยมชมการออกร้านนิทรรศการของดี 25 อำเภอ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561  โดยอำเภอสันป่าตอง นำโดยนางสาวภัทราพร  ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการออกร้านนิทรรศการของดีอำเภอสันป่าตอง นายมนูญ เชื้ออินต๊ะพัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยทีมงานได้ร่วมประสานกลุ่มองค์กรมาร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาจากชาติพันธ์ยองและนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด ผลการประกวดอำเภอสันป่าตองได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560- วันที่ 8 มกราคม 2561   [caption id="attachment_1446" align="alignnone" width="300"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption]
อำเภอแม่วาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน
27 ธันวาคม 2560 นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยนางศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อำเภอแม่วางเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอหางดง

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 นางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนางสาววรีวรรณ สุแก้ว นางสาวกนิฏฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันนี้มีองค์กรสตรีอำเภอหางดง นำกิจกรรมกาดมั่ว ครัวฮอม และการแสดงของกลุ่มสตรีมาร่วมงานในวันนี้ด้วย ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ความใจแนวทางการดำเนินงาน แก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแปลง 8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560
อำเภอหางดง

อำเภอหางดง จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอหางดง เป็นวิทยากรขับเคลื่อนการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ด้านอาชีพตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ด้านอาชีพตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ด้านอาชีพตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานเปิดการอบรม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ จำนวน 90 คน โดยอาชีพที่สอน ได้แก่ การทำลูกประคบสมุนไพร การแปรรูปผักเชียงดา และการแปรรูปเห็ด ซึ่งผู้เรียนสามารถทำเป็นอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัตถุดิบที่ใช้หาซื้อง่าย มีอยู่ในชุมชน ทั้งนี้มีเเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาทุนฯกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล และผู้สูงอายุมาร่วมงานณ ศูนย์เรียนรู้ ทุนชุมชนตำบลขัวมุง (ศูนย์สารภี) อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน มีทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพหมู่บ้าน, ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง  และบ้านห้วยทรายมูล ม.4 ต.บ้านแอ่น  เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ   วันที่ 24-25 ธันวาคม 2560
อำเภอหางดง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงให้บริการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอหางดง มอบหมายให้นางสาวกนิฎฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการให้บริการ การยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กับหน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอหางดง
อำเภอหางดง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่25ธันวาคม2560นางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอหางดง พร้อมด้วยนางสาววรีวรรณ สุแก้วและนางสาวชลธิชา คีรีพาเจริญกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหางดง ณ ห้องประชุมอำเภอหางดงชั้นสอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงให
Page 30 of 164« First...1020...2829303132...405060...Last »