อำเภอแม่แจ่ม

อำเภอแม่แจ่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เชียงใหม่100%)

14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  นางณัฐธยาน์  โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเชียงใหม่ 100% ในการนี้ นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์  นายอำเภอแม่แจ่ม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม  เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจง นโยบายและตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนมอบหมายภารกิจ ให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายดำเนินการตามที่ได้รับผิดชอบและรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม)ทราบเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป
อำเภอจอมทอง

ติดตามสนับสนุนร้านค้าประชารัฐ สุขใจ Shop

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวกนิษฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชกการแทน พัฒนาการอำเภอจอมทอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ Shop พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานร้านค้าประชารัฐ ณ ร้านค้าประชารัฐ สุขใจ Shop สาขา ปตท.จอมทอง
อำเภอจอมทอง

ร่วมต้อนรับ นักท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวกนิษฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพํฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ ที่มาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตในหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านเชิงดอย ม.3 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมให้นักเที่ยวได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีหินโมคคัลลาน ซึ่งเป็นหินที่มีอยู่ในชุมชนสามารถนำมาย้อมผ้าให้เกิดสีที่สวยงาม ค้นพบโดยปราชญ์ชุมชนบ้านเชิงดอย
อำเภอจอมทอง

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น. นางสาวกนิฏฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็ยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลุ่มสตรีตำบลสบเตี๊ยะ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสบเตี๊ยะ ประจำปี 2562 จัดโดย เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรมโครงการกข.คจ.อำเภอเมืองเชียงใหม่

13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนโครงการกข.คจ. อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจการการติดตามการดำเนินงานกข.คจ.และวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงกา กข.คจ.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 รายงานโดย..นางดวงใจ/นว.พช.ชำนาญการ
อำเภอเวียงแหง

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายปิยวัตร  มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องสำนักงานพัฒนชุมชนอำเภอเวียงแหง   รายงานโดย : นายบดินทร์  หล้าคำมี อาสาพัฒนา
อำเภอแม่แจ่ม

การฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2562

📌📌📌วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 📌📌📌 ผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 27 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2562การฝึก หลักสูตร วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่7-8 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง#ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม#
อำเภออมก๋อย

อำเภออมก๋อย​ ร่วมการฝึกอบรม​ "วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ" ​ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง​

วันที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2561 ผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชน​ อำเภออมก๋อย​ จังหวัดเชียงใหม่​ จำนวน 18​ หมู่บ้าน​ เข้าร่วมกระบวนการฝึกอบรม​ โครงสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ​ หลักสูตร​ "วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ" ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2562 ​ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยาากรสัมมาชีพชุมชน ในระหว่างวันที่​ 12-14​ พฤศจิกายน​ 2561 ณ​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง​ จังหวัดลำปาง
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่ร่วมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

วันอาทิตย์ ที่11 พฤศจิกายน พศ.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรมอำเภอ(ยิ้ม)เคลื่อนที่ ได้มีกลุ่มสัมมาชีพนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและบริการในกิจกรรมครั้งนี้ ณ กาดขะจาว บ้านลังกา ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Page 1 of 11012345...102030...Last »