หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวบ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 21-22  พฤษภาคม 2560 ณ ศาลารวมใจพระราชทาน บ้านดอนเปา หมู่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน จำนวน 30 คน ทีมวิทยากรสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจจากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

(Visited 1 times, 1 visits today)