ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565

 

รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-book

https://anyflip.com/bbcan/rzvj/

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์.. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)