สรุปกิจกรรมเด่นประจำเดือน

กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด

♡♡ พ่อเมืองเชียงใหม่ kick off ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก คนเชียงใหม่♡♡♡

โครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที อำเภอแม่แจ่ม ตำบลปางหินฝนจังหวัดเชียงใหม่

 

ปฏิบัติการขจัดความยากจนกับการได้รับชีวิตใหม่ โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการทำ MOU ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดเชียงใหม่

 

สรุปศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศจพ.จ.

เชียงใหม่ 26/08/65

กลุ่มต่อยอดการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

 

 

 

การดำเนินงาน”โคก หนอง นา พช.” สพจ.เชียงใหม่ (เดือน พ.ค.64)

ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้ประกอบการ อาทิตยาผ้าตีนจก

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.หางดง ตอนที่3

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.หางดง ตอนที่2

 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง อ.หางดง ตอนที่1

 

 

สรุปงานประชาสัมพันธ์เด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

 

<<ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่>>

เดือนมีนาคม 2563

 

 

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนมกราคม 2563)

 

 

สรุปการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561

 

สรุปงานเดือนธันวาคม 2561

 

สรุปงานเดือนมกราคม 2562

 

 

สรุปงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปกิจกรรมเด่นของอำเภอสันป่าตอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง นำเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงป่างิ้ว และบ้านแม่ข่องกลาง ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯทั้งสองหมู่บ้าน และแผนการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

 

 

สกู๊ปพิเศษเดือนมีนาคม 2562

 

สรุปกิจกรรมประจำเดือนเมษยน 2562

 

 

สรุปกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สรุปกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิดีทัศน์สรุปกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำดือนเมษายน 2562

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

 

นำเสนอกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อำเภอแม่แจ่ม

เรื่องราวของผ้าตีนจกอำเภอแม่แจ่ม ในการสืบสานและถ่ายทอดโดยภาครัฐ เอกชน และประชาชนของอำเภอแม่แจ่ม

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019

 

สรุปกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2562

สรุปงานเดือนมิถุนายน 2562

สรุปกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2019

 

สรุปกิจกรรมอำเภอพร้าว

สรุปกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2019

สรุปกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2562

สรุปกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019

กิจกรรมของอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

อำเภอดอยสะเก็ด

โพสต์โดย พช เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ที่ Facebook Fanpage พช เชียงใหม่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)