โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ๘ เส้นทาง

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ๘ เส้นทาง

พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกชมวิดิทัศน์.. https://youtu.be/oW58BfMrK_0


2. บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


คลิกชมวิดิทัศน์.. https://youtu.be/JUmRBwlfWmE


3. บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำลลมัลลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
   

     คลิกชมวิดิทัศน์.. https://youtu.be/ILv5xuvCONU

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)