***หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ***บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยีี่ยมเยือนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อ ณ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือและชาวไทลื้อบ้านลวงเหนือให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)