พช เชียงใหม่ เปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน มีนายกิตติ เผดิมผล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 บูธ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)