พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP “คลัสเตอร์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์แหนม” โดยโรงเรียน OTOP

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศฯการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP “คลัสเตอร์อาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนม” โดยมี นางสาวฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง

//พช เชียงใหม่
ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมกานพัฒนาชุมชน
ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)